Rijbewijs - Slagingspercentages bij het CBR (2023)

Rijbewijs - Slagingspercentages bij het CBR (1)De slagingspercentages bij één van de 55 examencentra van het CBR. Je kans om de eerste keer te slagen voor het praktijkexamen voor je rijbewijs is over geheel Nederland gemeten ongeveer 52 procent. Binnen de verschillende provincies en binnen de verschillende plaatsen waar de praktijkexamens worden afgenomen, is de kans de eerste keer voor je rijbewijs te slagen behoorlijk verschillend. De provincie Limburg scoort het best zoals de landelijke cijfers/statistieken laten zien, gevolgd door de provincie Overijssel. In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland heb je de minste kans om in één keer voor je rijbewijs te slagen.

Slagingspercentages voor het rijbewijs bij het CBR

De slagingspercentages voor het rijbewijs zeggen op zich niets over de prestaties van de individuele rijscholen binnen een bepaalde plaats of provincie, maar geven wel een indicatie. Uit de cijfers wordt bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel lessen een leerling bij een bepaalde rijschool in een plaats of provincie heeft gehad, of onder welke condities er gereden is/wordt. Verder is er binnen de gepubliceerde cijfers ook geen onderscheid gemaakt tussen het afleggen van het praktijkexamen in een schakelauto of auto met een automatische versnelling. Ook het -op voorhand- afleggen van een Tussentijdse Toets, dat de slagingskans voor het eerste examen over het algemeen doet toenemen zijn uit de onderstaande slagingspercentages niet te herleiden.

Het praktijkexamen voor je rijbewijs

Voorwaarde om praktijkexamen te mogen doen is dat je geslaagd bent voor het theorie-examen.
Het praktijkexamen, dat hier op volgt, duurt ongeveer 55 minuten. Tijdens het afleggen van het praktijkexamen moet je de examinator laten zien dat je voldoende veilig en zelfstandig kunt rijden. Daarnaast let de examinator op een goede beheersing van het voertuig en zaken als:

  • Een goed en gericht kijkgedrag.
  • Rijden van kruispunten en rotondes.
  • Het goed verlenen van voorrang.
  • Invoegen en uitvoegen op de autosnelweg.
  • Inhalen en voorbij gaan.
  • Het uitvoeren van de bijzondere verrichtingen (heb je een tussentijdse toets afgelegd, dan heb je hier mogelijk al vrijstellingen voor)

Rijbewijs voor de personenauto vanaf 17 jaar: 2toDrive

Vanaf je 17de verjaardag mag je al praktijkexamen doen voor je rijbewijs. Je mag dan alleen gedurende één jaar (tot je 18de) met vooraf opgegeven begeleiders rijden (2toDrive). Gedurende deze periode rijd je zelfstandig en bent ook zelf verantwoordelijk voor je gedrag en gevolgen die het rijden in het verkeer met zich meebrengt. Je hoeft na je 18de verjaardag het rijbewijs niet om te wisselen of op een andere wijze actie te ondernemen; je (beginners)rijbewijs loopt gewoon door net als die van elk ander, die vanaf de leeftijd van 18 jaar het rijbewijs behaald heeft.

Gemiddeld slagingspercentage per provincie - Landelijk gemiddelde is 52.5%

  • De percentages betreffen de afgenomen eerste praktijkexamens voor het rijbewijs B per provincie.
  • De gemiddelden zijn door het CBR gemeten en gepubliceerd over de periode van een jaar: 01-04-2012 tot en met 31-03-2013
  • Rijscholen met minder dan tien examenkandidaten zijn niet in de cijfers opgenomen.

Slagingspercentage CBR per Provincie

Gemiddeld slagingspercentage per examenplaats, per provincie

Slagingspercentage van de afzonderlijke examenplaatsen van het CBR (55), per provincie, weergegeven in aflopende slagingspercentages / prestaties.

Provincie Limburg met een gemiddeld slagingspercentage van 60,5%

CBR Examencentra Limburg

(Video) Krijg je OOIT nog je RIJBEWIJS? | De waarheid over de wachttijden bij het CBR

Provincie Overijssel met een gemiddeld slagingspercentage van 56,8%


Provincie Groningen met een gemiddeld slagingspercentage van 55,5%

CBR Examencentra Groningen


Provincie Drenthe met een gemiddeld slagingspercentage van 54,0%

CBR Examencentra Drenthe


Provincie Flevoland met een gemiddeld slagingspercentage van 53%

Emmeloord: Flevoland: één examencentrum, 2527 eerste examens, slagingspercentage 53%

Provincie Zeeland met een gemiddeld slagingspercentage 53,%

CBR Examencentra Zeeland


Provincie Gelderland met een gemiddeld slagingspercentage van 52,4%

CBR Examencentra Gelderland


Provincie Noord-Brabant met een gemiddeld slagingspercentage van 51,6%

CBR Examencentra Noord-Brabant

(Video) Zo ging de frauderende rijexaminator te werk

Provincie Friesland met een gemiddeld slagingspercentage van 49,7%

CBR Examencentra Friesland


Provincie Utrecht met een gemiddeld slagingspercentage van 49,7%

CBR Examencentra Utrecht


Provincie Noord-Holland met een gemiddeld slagingspercentage van 48,8%

CBR Examencentra Noord-Holland


Provincie Zuid-Holland met een gemiddeld slagingspercentage van 43,6%

CBR Examencentra Zuid-Holland


Reacties

Jan, 17-11-2017
Ondanks het gemiddelde slagingspercentage van 50%, hetgeen heel mager is, rijst de vraag of er wel voldoende overeenstemming is tussen de rijlessen/rijscholen en het CBR.
Zijn er ook individuele gegevens van examinatoren bekend en wat hun slagingscijfers zijn. Uiteraard zijn die beschikbaar maar natuurlijk niet voor de buitenwacht. Openbaarheid is wel van deze tijd.
Wat doet het CBR met de individuele cijfers van de examinatoren en worden deze gegevens frequent met de examinatoren geëvalueerd en is bijscholing ook voor hen van toepassing?
Ben zeer benieuwd naar uw open antwoord.Reactie infoteur, 17-11-2017
Beste Jan,

Zoals je al aangeeft is dit een interne aangelegenheid van het CBR. Het zou inderdaad raadzaam zijn als deze cijfers ter inzage beschikbaar zouden zijn, mede omdat de gegevens van de individuele rijscholen wel bekend zijn. Overigens is bij de rij-instructeur -uit ervaring- in grote lijnen wel bekend hoe de individuele examinator, bij het centrum waar hij of zij komt, met het afnemen van het praktijkexamen omgaat. Uiteindelijk moet je het doen met de examinator die toegewezen wordt.

Mvg - Sjaak

(Video) In één keer slagen voor je CBR theorie-examen bij Nutheorie!

Bertie, 01-06-2017
Hoe komt het dat de ene rijschool 16/20% percentage eerstgeslaagden haalt en de ander 86/90%? Dat betekent mensen dat de ene wel en de ander niet zijn vak verstaat. In dit land kun je met een online thuisstudie de instructiebevoegdheid halen en dan mag je les gaan geven terwijl je geen praktijkervaring hebt.

Omdat rij instructie een vak is zul je kritisch naar jezelf moeten blijven kijken als je verder wil komen. Dat is bijzonder moeilijk voor de gemiddelde rij instructeur. Vandaar dat dus de examinatrice waarschijnlijk ongesteld was was of die lul iedereen laat zakken. Kijk vooral niet naar jezelf! Ook alle leerlingen rijden alsof ze 10 jaar ervaring hebben terwijl ze amper een jaar geleden nog op de skelter zaten.Reactie infoteur, 01-06-2017
Beste Bertie,

Ik denk dat je gelijk hebt dat je jezelf als rij-instructeur constant moet blijven ontwikkelen. Dit geldt m.i. overigens voor elk beroep. Het beroep van rij-instructeur wordt uitgeoefend door mensen; de één zal gemotiveerd zijn en de ander minder, hetgeen zich (deels) vertaald in de slagingspercentages. Ook ik heb wel eens slagingspercentages gehad van 96/100 %, maar ook wel eens van 36/40
Ik hecht persoonlijk dan ook niet zo veel waarde aan de slagingspercentages, zeker niet als je beseft dat er rijscholen zijn die potentieel minder geachte leerlingen weigeren omdat ze "vol" zijn, terwijl anderen het juist als een uitdaging zien de "zwakkeren" op te leiden.
Hoe je de opleiding ook volgt, uiteindelijk zal het altijd getoetst worden bij het IBKI.
Of de gemiddelde rij-instructeur wel of niet kritisch naar zichzelf kijkt, kan ik niet beoordelen. Wel hoop ik dat ieder zich inzet om -het mooie en verantwoordelijk vak als rij-instructeur- zo goed moge

Hans, 11-05-2017
Helaas is mijn zoon voor de 2e maal gezakt. Hij rijdt goed, maar het is inderdaad een momentopname. En juist die momentopname is een belachelijk iets. Eigenlijk een ouderwets systeem. Zeker met de huidige technologie zou het mogelijk moeten zijn dat leerlingen gedurende een aantal rijlessen met cameraobservatie gevolgd kunnen worden. En dat hieruit de conclusie getrokken kan worden: veilige chauffeur of niet. Dan is het ook onafhankelijker.Reactie infoteur, 11-05-2017
Beste Hans,

Het is altijd vervelend als je zakt voor een examen, zeker als er een prijskaartje aan hangt.
"Hij rijdt goed" - mogelijk toch nog niet goed genoeg. Alhoewel het praktijkexamen inderdaad een momentopname betreft, mag je er m.i. wel op vertrouwen dat de examinator een goed beeld heeft/krijgt van het kunnen van je zoon gedurende de examenroute.
Een rijexamen is vaak meer dan duidelijk aanwijsbare fouten. Een (ernstige) ingreep zal voor iedereen duidelijk zijn en geen discussie opleveren, maar bij b.v. het onvoldoende anticiperen en het niet adequaat reageren op steeds wisselende verkeerssituaties zal dit al lastiger worden. Een camera -die al een 360 graden beeld zal moeten geven- legt twijfelend gedrag, juist spiegelen, anticiperen, tijdig reageren etc. niet of onvoldoende vast.
"veilige chauffeur of niet". Ik denk dat alle weggebruiker er bij gebaat zijn dat er door eenieder zo veilig mogelijk aan het verkeer deelgenomen wordt.

(Video) De meestgemaakte fouten in het rijexamen – CBR - voor rij-instructeurs

Koos Hendriks, 22-03-2017
Is het niet vreemd dat bijna de helft van de mensen de 1e keer zakt voor het rij-examen? En hoe zit het met het aantal mensen dat zelfs een 2e of 3e of 4e maal zakt? Immers ik ga er vanuit dat de meeste mensen die opgaan gezond van lijf en leden zijn en over redelijke geestelijke vermogens beschikken. Hoe zit het eigenlijk met de slagingspercentages in de ons omringende landen?Reactie infoteur, 23-03-2017
Beste Koos,

Het slagingspercentage voor het eerste examen ligt inderdaad op maximaal 50%. Vreemd of niet vreemd? Verkeerssituaties zijn vaak complex/wisselen voortdurend en er wordt steeds een adequate reactie verwacht van de kandidaat. Het examen is een momentopname, waarbij je -in tegenstelling tot veel andere opleidingen- mede afhankelijk bent van het gedrag van de mede-weggebruikers. Het kan zijn dat je geregeld in situaties belandt die je tijdens de rijles nooit of zelden hebt meegemaakt, ook al wordt je wellicht wel op potentieel gevaar gewezen (b.v. bus bij bushalte). De geestelijke vermogens mogen dat wellicht voldoende zijn, de ervaring ontbreekt vaak vooralsnog en/of het zit onvoldoende in het systeem. Men spreekt van een ervaren automobilist na plusminus 7 jaar of 100.000 km. Rijlessen beslaan plusminus 1500 km, gebaseerd op 40 uur. De basis wordt hiermee gelegd. Of het oprekken tot 3000 of 6000 uur de oplossing is? (reactieveld InfoNu is helaas beperkt)

Mvg - Sjaak

Rg, 30-05-2015
Waarom wordt alleen vergeleken in slagingspercentages en niet in slagingspercentages na X aantal lessen (van 60min)? Zo zegt dat meer over kwaliteit van de lessen.Reactie infoteur, 31-05-2015
Klopt Rg, maar dan zouden alle autorijscholen het aantal gereden lessen aan een instantie door moeten geven.
De kans dat dit eerlijk en objectief gebeurd is natuurlijk zeer klein. Autorijscholen zouden er dan alleen maar voordeel van hebben het aantal lessen zo laag mogelijk te houden en dus het slagingspercentage in verhouding te hoog.

Mvg - Sjaak

FAQs

Hoeveel procent mag slagen bij CBR? ›

'Als examinatoren bij het CBR meer cursisten laten slagen dan de afgesproken norm van 50,2%, dan krijgen ze een coach toegewezen. Op deze manier houdt het CBR al geruime tijd grip op het slagingspercentage', zo blijkt uit een recent toegezonden brief van branchevereniging LBKR aan alle Nederlandse rijschoolhouders.

Hoeveel procent haalt rijbewijs in 2 keer? ›

Dus 52% van de mannen en 61% van de vrouwen doet één of meer keren herexamen. Ongeveer 20% zakt vier of meer keer. Gemiddeld slagen kandidaten na 2½ keer examen doen. Er slagen ongeveer 10% meer mannen dan vrouwen, bij de eerste keer en bij de herexamens.

Welke CBR heeft hoogste slagingspercentage? ›

De slagingspercentages voor het eerste auto-examen variëren sterk per examencentrum. De CBR-locatie in Rotterdam heeft met 36,1 procent het laagste slagingspercentage van Nederland; Maastricht scoort het beste met 63,4 procent.

Waar zakken de meeste mensen op rijexamen? ›

De meeste examenkandidaten zakken op kijkgedrag. Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen breed en ver vooruit kijken, op de juiste manier je spiegels gebruiken en kijkgedrag in specifieke situaties. Kijkgedrag is erg belangrijk op het rijexamen.

Hoeveel procent haalt rijbewijs in 1x? ›

In Nederland slaagt 51 procent van de mannen in één keer voor het rijexamen. Bij vrouwen is dit 48 procent. Dat lijkt misschien op het oog geen groot verschil. Maar bij 1000 examens zakken er 30 vrouwen meer dan mannen.

Hoeveel procent haalt zijn rijbewijs in 1 keer? ›

Landelijk is het percentage gemiddeld 50%. Kijk ook naar het gemiddelde slagingspercentage van de examenplaats waar je gaat afrijden.

Hoe vaak mag je zakken CBR? ›

Als je 4 keer binnen 5 jaar zakt voor je rijexamen, doe je daarna een speciaal examen. De examinator heeft dan meer tijd voor jou. En je krijgt meer persoonlijke begeleiding. Het speciale examen noemen we 'nader onderzoek rijvaardigheid'.

Waarom is het CBR zo streng? ›

Het CBR zegt streng te zijn omdat zij de veiligheid op de weg willen bevorderen. Maar nu blijkt juist dat relatief veel ongelukken worden gemaakt door jongeren die maar net hun rijbewijs hebben behaald! Het verband tussen een streng examen en het aantal ongelukken is bij mijn weten nog nooit aangetoond.

Waar let de examinator op? ›

De examenrit

Voor het grootste deel rijd je op aanwijzingen van de examinator. Die kijkt of je veilig en zelfstandig rijdt. Daarbij let hij onder meer op de beheersing van de auto, kijkgedrag en voorrang verlenen. Dat geldt voor alle zeven examenonderdelen.

Wat is de beste tijd om af te rijden? ›

Als je geen dag meer kunt kiezen, probeer dan wel om een goed tijdstip af te spreken. De slechtste tijd is 08:00 uur 's morgens. Dan slaagt slechts 45,6 procent van de kandidaten. De beste tijd is vlak daarna om 08:55 uur en 09:50 uur, het slagingspercentage is dan hoger dan 52 procent.

Is het CBR theorie-examen moeilijk? ›

Nee, maar je moet je wel goed voorbereiden. Als je net je autorijbewijs hebt gehaald, heb je het niet gemakkelijk in het verkeer. Een goede basis is dus belangrijk.

Hoeveel fouten mag je hebben CBR examen? ›

Je moet per onderdeel een minimum aantal vragen goed hebben om te slagen voor je theorie-examen: Kennis: Je moet 10 van de 12 vragen goed hebben. Inzicht: Je moet 25 van de 28 vragen goed hebben. Gevaarherkenning: Je moet 13 van de 25 vragen goed hebben.

Hoeveel procent slaagt voor tussentijdse toets? ›

Examenkandidaten die eerst een tussentijdse toets hebben gedaan, hebben meer kans van slagen op het rijexamen. Het slagingspercentage ligt na een tussentijdse toets rond 60%. Bij de kandidaten die zonder tussentijdse toets het eerste rijexamen doen ligt dit een stuk lager, namelijk rond de 47%.

Hoeveel procent zakt voor theorie-examen? ›

17 reacties op “Slagingspercentage theorie al jaren laag, CBR vindt examen niet te moeilijk” Volgens de jaarcijfers van het CBR zijn er in 2019 566.796 theorie examens gedaan, slechts 40% slaagt in 1 keer dus zijn er 340.077 kandidaten minimaal nog 1 keer terug gekomen.

Videos

1. Het CBR examen is ontzettend moeilijk... Toch?
(Nutheorie)
2. Zo haal jij binnen één dag het CBR auto theorie examen
(Nutheorie)
3. Rijscholen liegen over slagingspercentages - RTL NIEUWS
(RTL Nieuws)
4. 7 Manieren waarop een rijschool je probeert op te lichten (2022)
(Video Rijles)
5. Rijexamen halen wordt met dubbele controle moeilijker: 'Lijkt mij niet de beste oplossing'
(WNL)
6. Bromfietsrijles: Waarom hoor je te spiegelen?! Zo gaat het bij het CBR!
(Rijschool Dalsem)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 03/03/2023

Views: 5603

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.